Regain | Algemene voorwaarden/privacy beleid
voorwaarden Zorgverzekeraar, privacy beleid, Tarieven, Hypnotherapeut, PDS therapeut, Mindfulness, Regressie therapeut, Alternatieve geneeswijze, Onbewuste, Coach, Therapeut, Prikkelbare darm, kanker, Jouw klachten
16783
page-template-default,page,page-id-16783,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

HERWINNEN, HERKRIJGEN, WEER BEREIKEN

Algemene voorwaarden / Privacy beleid

ALGEMENE VOORWAARDEN versie 2020

 

Het consult

 • Een standaard consult duurt 60 – 75 minuten voor volwassenen. Voor kinderen tot 18 jaar duurt een consult 45 – 60 minuten.
 • Het eerste consult is een combinatie van intake (vervolg) en therapie.

 

De kosten

 • De kosten voor een therapie of coaching consult zijn € 75.–. Voor kinderen tot 18 jaar bedraagt dit € 60.–.
 • De kosten dienen aan het einde van de sessie contant te worden voldaan of via de app overgemaakt te worden.
 • Je ontvangt een factuur die je bij je zorgverzekeraar kunt declareren.
 • Tariefwijzigingen worden mondeling of schriftelijk aan de client doorgegeven. Tevens worden deze vermeld op de website van REGAIN.

 

Verhindering

 • Bij verhindering graag minimaal 2 werkdagen van tevoren afzeggen.
 • Bij afzegging binnen 48 uur voor de gemaakte afspraak, wordt in principe 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

Overig

 • De client past interventies waarvan zij hebben kennis genomen onder geen beding toe op anderen.
 • Oefeningen die aan de  client geleerd zijn, worden uitsluitend voor zichzelf gehanteerd en mogen onder geen enkele voorwaarde aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.
 • De client draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie/coaching.
 • De client blijft verantwoordelijk voor wat er in hem/haar gebeurt en de besluiten en de handelingen waartoe hij/zij komt als reactie op de therapie/coaching.

=======

 

PRIVACY BELEID versie 2020

 

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Beroepsgeheim

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
 • als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

 

Privacy op de zorgnota  

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar:

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling: natuurgeneeskunde / psycho sociaal en/of de code die de verzekeraar vraagt. 

 

Klachtenregeling

Als VBAG-lid behoor ik tot zorgverleners die volledig zijn opgeleid om te werken met behandelmethodes en praktijkdisciplines die vallen onder de complementaire geneeswijzen. Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Elke VBAG-therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit gebeurt centraal via de VBAG. De VBAG heeft dit klachtenreglement door de SCAG op laten stellen en faciliteert bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten.

 

Als professioneel therapeut wil ik graag dat je tevreden bent over je sessies. Een enkele keer kan dat anders lopen. Je kunt dan de volgende weg bewandelen:

 • In eerste instantie neem je contact op met mij (de therapeut) en leg je je probleem voor. Dit kan zowel schriftelijke als mondeling. We zullen dan in een persoonlijk gesprek proberen tot een oplossing te komen.
 • Pas wanneer er in een gesprek tussen client en therapeut geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, kun je als client contact opnemen met het secretariaat van de VBAG om gebruik te maken van de klachtenfunctionaris.
 • Indien het contact met de klachtenfunctionaris ook niet heeft geleid tot het door jou gewenste resultaat, dan is er nog een mogelijkheid van een Geschillencommissie. Deze Geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in complementaire zorg.

 

Mailcontact

 • Met het akkoord gaan met het privacy beleid geef je toestemming voor communicatie per mail en eventuele toezending van de factuur per mail.
 • De nieuwsbrief van Regain wordt 4 x per jaar toegestuurd. Deze wordt door mijzelf beheerd en daarmee niet via derden verstuurd. Onderaan de nieuwsbrief staat hoe je je kunt afmelden.

Herwinnen, herkrijgen en weer bereiken begint vandaag! Maak een afspraak voor een intake gesprek.